Přihlášen: (přihlásit)

RegistraceVšeobecné obchodní podmínky


I. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro objednání zboží ze sortimentu uvedeného na internetové stránce www.bpservice.info. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jejích zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy. Obchodní podmínky upravují vztah mezi firmou Boris Peterek-bp service, jako provozovatele internetového obchodu , a zákazníky firmy Boris Peterek-bp service, jako objednatele.

II. Objednávka, uzavření smlouvy

1. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží.

2. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky popřípadě zaplacením zálohy za objednané zboží. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

3. Prodávající má právo odmítnout objednávku od kupujícího, který neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží v minulosti.

III. Dodací podmínky, termíny

1. Místem plnění je sídlo (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího, neuvede-li kupující místo jiné. Zboží bude dodáno dle volby kupujícího. Dodání zboží je uskutečněno zasláním, předáním objednávky dle zvoleného způsobu dopravy kupujícím. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením ceny při převzetí.

2. Prodávající vyexpeduje zboží v co nejkratší možné době po příjmu objednávky. Standardní doba dodávky činí 3 pracovní dny (dle typu zboží a rozsahu objednávky). Doba pro dodání zboží může ve výjimečných případech být delší. O této skutečnosti bude zákazník včas informován.

V případě špatně zadané adresy zákazníkem a z tohoto důvodu nedoručení zásilky zákazníkovi si dodavatel vyhrazuje právo v případě opakovaného doručení požádat o proplacení objednávky předem převodem na účet a zároveň i zaplacení přepravních nákladů, které vzniknou opakovaným doručením zásilky.

IV. Platební podmínky, slevy

Kupní cena je splatná při převzetí objednávky, nebo je splatná převodem odpovídající částky na účet prodávajícího. V případě, že je zboží placeno převodem zálohově na účet prodávajícího, je zboží expedováno až po připsání prodejní ceny na účet prodávajícího. Možnost platit převodem po obdržení zboží určuje firma Boris Peterek-bp service. Při volbě platby bankovním převodem zjistíte číslo účtu a také variabilní symbol, který bude vaši platbu identifikovat, z emailu, který obdržíte po odeslání Vaší objednávky. Při platbě předem, uvádějte jako variabilní symbol číslo Vaší objednávky, abychom mohli platbu správně identifikovat. Při platbě předem zálohově je také nutné, aby byla částka převedena na náš účet v den splatnost zálohové faktury. V opačném případě lze považovat objednávku za zrušenou.

Provozovatel internetového obchodu bpservice.info je plátcem DPH. Cena může být navýšena o poplatek za dopravné a balné. Dodávané zboží zůstává majetkem prodejce do doby jeho úplné úhrady objednatelem.

Režimy platby

Dobírka - po obdržení zboží platba hotově pracovníkovi přepravní společnosti.
Zálohova faktura- Platba převodem na účet prodávajícího před dodáním zboží v den splatnosti
Faktura - Platba převodem na účet prodávajícího po obdržení zboží v den splatnosti.
(Tento režim splatnosti je nutno předem sjednat s firmou Boris Peterek-bp service)
daňový doklad je vždy součástí dodávky.

V. Ochrana osobních údajů

1. Prodávající zaručuje, že osobní data poskytnutá kupujícím, bude využívat pouze pro činnost související s realizací objednávky. Všechny poskytnuté údaje jsou považovány za důvěrná data, stejně tak počet a výše objednávek učiněných na www.bpservice.info

2. V případě písemného či jinak ověřeného souhlasu od kupujícího, prodávající provede vymazání osobních dat kupujícího z internetového obchodního místa www.bpservice.info

VI. Reklamace, vrácení zboží

1. Prodávající nebude distribuovat zboží v rozporu s platnými právními předpisy, zboží s prošlou záruční dobou či jinak poškozené či znehodnocené. Nároky z odpovědnosti za vady a ze záruky (reklamace) se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím či skladováním zboží zákazníkem. Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu spolu s písemným řádně specifikovaným oznámením vad a číslem objednávky na adresu:
O.K. service, Boris Peterek, Gudrichova 75, 747 06 Opava6, Česká republika.

2. Zboží je možné bez důvodu udání vrátit prodávajícímu do 14 dnů (od data expedice zboží). Prodávající za takto převzaté zboží vrátí kupujícímu částku vynaloženou při jeho nákupu (poníženou o vynaložené dopravní a balící náklady). Kupující je povinen bezpečně a odpovídajícím způsobem doručit (tak aby nedošlo k poškození) zboží na vlastní náklady prodávajícímu. Možnost vrácení peněz zaniká v případě, že kupující poruší ochranný obal zboží.

Vrácení výrobku neprovádějte bez předchozího kontaktu na telefonním čísle: +420608428824
Zboží zasílejte na adresu: O.K. service, Boris Peterek, Gudrichova 75, 747 06 Opava6, Česká republika.

3. Bude-li Vám doručená zásilka poškozena, kontaktujte nás na telefonu +420608428824.

4. Firma Boris Peterek-bp service může objednávku zrušit pouze v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena. V případě zrušení objednávky vás neprodleně kontaktujeme a navrhneme řešení (obvykle náhradní zboží nebo finanční vyrovnání) - vrácení peněz nebo přeplatku do pěti pracovních dnů po připsání platby na účet.

5. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího e-mailem na adresu bpservice@seznam.cz ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do tří dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení reklamace.

VII. Dopravní podmínky

1. DPD, Česká pošta - obchodní balík
Objednávky zasíláme na dobírku prostřednictvím DPD nebo České pošty jako obchodní balík. Doručujeme zásilky přímo na adresu zákazníka. Balíky jsou doručovány následující pracovní den po dni podání. V případě, že Vás pracovník DPD nebo pošty nezastihne na Vaší adrese, zůstává zásilka u přepravní společnosti uložena po dobu maximálně 7 pracovních dnů, během kterých si můžete domluvit termíny dodání. Úhrada dobírky pracovníkům DPD nebo pošty se provádí v hotovosti.

Doprava pro zásilky v hodnotě nad 3000,- Kč bez DPH je zdarma
Doprava na dobírku činí 110,- Kč
Doprava pří platbě převodem činí 90,- Kč

Ceny platné pro dodávky zboží na území České Republiky

2. Osobní odběr
Zboží lze vyzvednout po předchozí telefonické domluvě na čísle +420608428824
Objednané zboží si u nás můžete vyzvednout osobně a to na adrese:

Boris Peterek-bp service
Ratibořská 177
747 05 Opava

V případě osobního odběru Vám nebude účtováno dopravné.

VIII. Závěrečná ustanovení

Vyplněním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek, jakož i platnou výši ceny objednaného zboží (včetně dopravních nákladů). Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262 odstavce 1. obchodního zákona dohodli, že není-li obchodními podmínkami zde uvedenými výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.


V případě dalších dotazů či nejasností nás, prosím, ihned kontaktujte na e-mailové adrese bpservice@seznam.cz


Copyright © 2010 Boris Peterek-bpservice, www.bpservice.info

 

 


Vytvořil Radek Šafarčík